2009-01-06

Trys karaliai *** Three Wise Men

Šiandien Trys karaliai.
Trys karaliai – sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis arba saulės sugrįžimo minėjimai.Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį.Graikijoje ji sutapo su Eleusino misterijomis, per kurias romėnų imperatoriai atveždavo gimusiam Dionisui dovanų. Krikščionys šią dieną įvedė Trijų karalių, aplankiusių Kristų, šventę.

Tai žiemos švenčių pabaigtuvės. Svarbus buvo gyvybės medžio jovaro motyvas. Nuo seno tą dieną vaikščiodavo persirengėliai (gandrai, arkliai, žydai, meškos ir kt.). Vyrai apsirengdavo senoviškais drabužiais, vaizduodami vaidilas, krivius, senovės karius. Kartais nešiodavosi saulės atvaizdą bei krivulę. Jie lankė sodybas, giedodavo, linkėdavo namų šeimininkams sėkmės, gero derliaus, sveikatos, prašydavo dovanų, o už tai buvo vaišinami ir apdovanojami.Po šios šventės pradėdavo samdyti žmones darbams.Atėjus krikščionybei ši tradicija buvo sulieta su Trijų karalių švente. Tuomet persirengėlių būrį papildė nauji karalių personažai.

Krikščionybės laikais paplito paprotys ant durų bažnyčioje pašventinta kreida parašyti pirmąsias trijų karalių vardų raides: +K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Kiekvienam karaliui skirtas kryželis prieš jo vardą, reiškia išminčiaus šventumą. Pačioje pradžioje kryželiai būdavo rašomi virš kiekvienos raidės, taip sujungiant kryžių ir karūną.Vėliau žmonės ėmė ženklinti savo namų durų staktas, tikėdami, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.
Three Kings", or "Three Wise Men", redirects here. For other uses, see Three Kings (disambiguation) and Wise men. Adoration of the Magi by Bartolomé Esteban Murillo.In Christian tradition the Magi (Greek: μάγοι, magoi), Three Wise Men, Three Kings or Kings from the East are said to have visited Jesus after his birth, bearing gifts. They are mentioned only in the Gospel of Matthew (Mt 2) , which says that they came "from the east to Jerusalem" to worship the Christ, "born King of the Jews". Because three gifts were recorded, there are traditionally said to have been three Magi, though Matthew does not specify their number.

Komentarų nėra:

 
Related Posts with Thumbnails